Efektem realizacji projekty AKADEMIA KREATYWNEGO MYŚLENIA  będzie min. 271 uczniów klas II liceum i III technikum wybranych szkół ponadgimnazjalnych, dla których organami prowadzącymi są Miasto Gmina Rzeszów, Powiat Rzeszowski, Powiat Jasielski oraz Powiat Mielecki, którzy podnieśli kompetencje w ramach zajęć dodatkowych prowadzonych przez kadrę dydaktyczną WSI-E w zakresie realizacji trzeciej misji Uczelni.