Moduł I – Innowacyjne technologie o wszechstronnym wykorzystaniu 

 1. Drony – nie tylko dla armii (technologia wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do prac geodezyjnych).
 2. Miasto z innej perspektywy – lotnicze skanowanie laserowe (wprowadzenie do technologii LiDAR i podstawy lotniczego skanowania laserowego, oprogramowanie, wybór miasta, najciekawszych obiektów i punktów charakterystycznych, stworzenie animacji prezentującej najciekawsze obiekty).
 3. Zabytki w zasięgu ręki – naziemne skanowania laserowe (rejestracja danych dla małego obiektu zabytkowego, opracowanie danych z naziemnego skanowania laserowego, upublicznienie danych oraz przygotowanie do przeglądania wyników pracy).
 4. Jak zatrzymać czas i przestrzeń – naziemne skanowania laserowe (metody rejestracji obiektów zabytkowych, naziemne skanowanie laserowe wybranego zabytku, postprocessing danych pomiarowych z TLS, stworzenie filmu prezentującego zeskanowany obiekt).
 5. Warsztaty podsumowujące (przygotowanie i prezentacja rozwiązań zadania problemowego; test końcowy).

Moduł II – innowacyjne pomiary terenowe 

 1. GPS jako narzędzie pracy terenowej inżyniera (wprowadzenie, prace terenowe, porównywanie dokładności GPS w telefonie komórkowym, „turystycznego” (Garmin GPS60) i geodezyjnego wykorzystującego stacje referencyjne (Trimble R8), przygotowanie danych do wytyczenia, tyczenie budynku).
 2. Warsztaty z topografii i orientacji w terenie (wprowadzenie, odszukanie interesujących obiektów w terenie, np. starych dróg, grodzisk, pozostałości po I wojnie światowej, poszukiwania w/w obiektów w terenie z wykorzystaniem wydrukowanych map (aktualnych archiwalnych), kompasu oraz GPS).
 3. Poszukiwanie skarbów (wprowadzenie do technologii GNSS i podstawy nawigacji satelitarnej, zapoznanie się z odbiornikiem oraz jego możliwościami – samodzielna nawigacja do punktu, rywalizacja drużynowa w zbieraniu skarbów)
 4. Inteligentne miasta – pozyskiwanie danych terenowych metodami mobilnymi (wykonywanie mobilnego pozyskiwania danych do celów budowy inteligentnych miast, pozyskiwanie danych przy pomocy mobilnych platform pomiarowych, technologia opracowania danych z mobilnych platform pomiarowych i zaawansowanymi analizami GIS).
 5. Warsztaty podsumowujące (przygotowanie i prezentacja rozwiązań zadania problemowego; test końcowy).

Moduł III – Informatyka śledcza 

 1. Wprowadzenie do informatyki śledczej (cyberprzestępstwo, rola biegłego, haking, haktywizm)
 2. Urządzenia, informacje, dowody (ślad, artefakt, dowód, oprogramowanie forensic).
 3. Mity i prawdy CSI (laboratorium IS, procedury informatyki śledczej, narzędzia informatyki śledczej, odzyskiwanie danych).
 4. W kierunku Internetu Rzeczy (informacja w sieci, bezpieczeństwo, ochrona danych).
 5. Warsztaty podsumowujące (przygotowanie i prezentacja rozwiązań zadania problemowego; test końcowy).