Warsztaty w ramach niekonwencjonalnych modułów zajęć prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni WSI-E, specjalizujący się w zakresie:  lotniczego, naziemnego i mobilnego skanowania laserowego (ALS, TLS, MLS), przetwarzania danych LiDAR, automatycznej ekstrakcji informacji z chmur punktów, wyrównania zbiorów danych LiDAR, GIS oraz kartograficznego przetwarzania informacji z danych LiDAR; bezpieczeństwa na platformach internetowych, problemów Identyfikacji elektronicznej, programowania , informatyki śledczej, uczestnicy licznych projektów naukowo-badawczych, z dużym doświadczeniem praktycznym w swojej dziedzinie.