Zaproszenie do składania ofert – wyżywienie

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 – wzór umowy


Zaproszenie do składania ofert – pendriv

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 formularz cenowy


Zaproszenie do składania ofert przewóz uczniów  – Mielec

zał. nr 1_formularz oferty przewóz uczniów – Mielec

zał. nr 2_wzór umowy – Mielec


Zaproszenie do składania ofert na przewóz uczniów – Jasło

zał. nr 1_formularz oferty przewóz uczniów – Jasło

zał. nr 2 wzór umowy – Jasło